Monar­kia­ren biga­rren gober­nu­ko «Amnis­tia­ren ingu­ru­ko» 1976ko dekre­tuak eta 1977ko «gra­zia neu­rrie­nak» pre­so politikoen …

Monar­kia­ren biga­rren gober­nu­ko «Amnis­tia­ren ingu­ru­ko» 1976ko dekre­tuak eta 1977ko «gra­zia neu­rrie­nak» pre­so poli­ti­koen zati han­di bat kan­poan utzi zuten. Horre­la, 30 bat eus­kal pre­so poli­ti­ko kar­tze­lan utzi zituz­ten.
Maiatza­ren 8tik 15era amnis­tia­ren alde­ko biga­rren astea anto­la­tu zen. Lehenengo…

Más

La imagen puede contener: texto

Itu­rria /​Ori­gen

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *