Monar­kia­ren biga­rren gober­nu­ko «Amnis­tia­ren ingu­ru­ko» 1976ko dekre­tuak eta 1977ko «gra­zia neu­rrie­nak» pre­so politikoen …

Monar­kia­ren biga­rren gober­nu­ko «Amnis­tia­ren ingu­ru­ko» 1976ko dekre­tuak eta 1977ko «gra­zia neu­rrie­nak» pre­so poli­ti­koen zati han­di bat kan­poan utzi zuten. Horre­la, 30 bat eus­kal pre­so poli­ti­ko kar­tze­lan utzi zituz­ten.
Maiatza­ren 8tik 15era amnis­tia­ren alde­ko biga­rren astea anto­la­tu zen. Lehenengo…

Más

La imagen puede contener: texto

Itu­rria /​Ori­gen

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on Facebook
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.