Asier Guri­di eus­kal exi­lia­tu poli­ti­koa gose greban

Tin­kok bere elkar­ta­su­na adie­ra­zi nahi dio Asier Guri­di Zalo­ña erre­fu­xia­tu poli­ti­koa­ri burutzen ari den gose gre­ba­ren aurrean. Era berean, bere semea­ren esku­bi­de guz­tiak ber­ma­tuak iza­te­ko beha­rrez­koak diren tra­mi­te guz­tiak egi­te­ko ozto­po­rik jar ez die­zaio­ten gal­de­gi­ten dugu.

Asier Guri­di pre­so egon zen 5 urtez, eta gaur Vene­zue­lan dago errefuxiatuta.1992ko aben­dua­ren 15ean atxi­lo­tu zuen Espai­nia­ko Guar­dia Zibi­lak, eta bost egun luzez tor­tu­ra basa­tiak apli­ka­tu ziz­kion, bes­teak bes­te bai­ne­ra (eskuak lotu­rik izan­da burua urez bete­ri­ko bai­ne­ran sar­tu asfi­xia era­gi­nez), pol­t­sa (plas­ti­ko batez burua gogor­ki esta­liz arna­sa era­gotzi) eta elek­tro­doak gor­putza­ren atal ezberdinetan.

Tor­tu­rak, borro­ka­ren zile­gi­ta­su­na fro­gatzeaz gain, gure etsaien bene­ta­ko aur­pe­gi kri­mi­na­la era­kus­ten du. Horre­ga­tik, hain zuzen ere, jarrai­tu­ko dugu erre­pre­sa­lia­tu poli­ti­koen­tza­ko amnis­tia osoa aldarrikatzen.

Jato­rria /​Ori­gen

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on Facebook
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.