Coca­Co­la­ren kon­tra­ko nazioar­te­ko egu­na: txos­ne­tan Coca­Co­la zero!- Askapena

cocacola elkartasuna solidaridadLas agre­sio­nes de Coca Cola en Colom­bia (Sinal­trai­nal)

Berriz ere, Uztai­la­ren 22an elkar­ta­su­na­re­kin hitzor­du bat dau­ka­gu, hain zuzen ere, Coca­Co­la­ri gure mes­pretxua adie­raz­te­koa. Link-ean dauz­ka­zue Sina­trai­nal kolon­biar sin­di­ka­tuak egi­ni­ko txos­te­na kan­pai­na honen zer­ga­tien datu guz­tie­kin. Eta hemen Eus­kal Herri­ra­ko guk pres­ta­tu­ta­ko esku orria eta kar­te­la.

Pro­duk­tu honen mar­ke­ting-aren atzean erail­da­ko sin­di­ka­lis­tak, ihes egin­da­koak eta kale­ra­tuak dau­de eta horre­ga­tik eus­kal herri­ta­rron­tzat tra­gu txa­rra da KK- Kola, ezin dugu iren­tsi. Uztai­la­ren 22an urte osoan zehar bezala:

Eus­kal Herriak KK Cola­ri EZ!!!

herriok inde­pen­den­tzia!!!

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *