Ibai Beo­bi­de eus­kal herri­ta­rrak tor­tu­rak sala­tu ditu Guar­dia Zibi­la­ren eskuetan

tortura.gif - 66.7 K

Intxau­rron­do­tik Madri­le­ra­ko bidaian hasi ziren mehatxuak, kol­peak eta tra­tu txarrak.

Madri­len gogor tor­tu­ra­tu dute:

- Buruan pol­t­sa jarri dio­te hain­bat aldiz arna­sa­rik gabe uzteraino.
– Goma-espu­ma­re­kin bil­du dute eta kol­peak eman dizkiote.
– Ari­ke­ta fisi­ko uga­ri egin dizkiote.
– Mehatxu egin dio­te senideekin.

Bost egu­nez jasan duen tra­tua oso gogo­rra izan dela sala­tu du. Medi­ku foren­tsea­ri sala­tu zion tor­tu­ra­tua iza­ten ari zela eta epai­lea­ren aurrean ere sala­tu ditu jasan­da­ko torturak.

Ibai ez zuten kon­trol batean atxi­lo­tu. Esan­da­ko lekuan atxi­lo­tu zuten bai­na bizi­kle­tan zihoa­la kol­pe­tik Guar­dia Zibil asko eto­rri zitzaiz­kion gai­ne­ra eta bapa­tean atxi­lo­tu zuten.

Konor­tea gal­du eta tor­tu­rak eki­di­te­ko hel­bu­rua­re­kin bere burua zau­ritzen saia­tu zen hasie­ra batean, eta horren ondo­rioz era­man zuten ospitalera.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *