Kan­di­do Sagar­za­zu pre­so ohia hil egin da

Donos­tia­rra 1975. urtean jaioa zen, eta orain­dik 48 urte baino ez zituen. Bere bizitza­ren zehar zen­bait aldiz atxi­lo­tu eta kar­tze­la­ra­tu zuten Kan­di­do Sagar­za­zu. Lehe­na 1996an, kale borro­ka­ko aku­sa­zio­pean. Hiru urte geroa­go, ETA­ko Donos­tia koman­doa­re­kin lotu zuen Poli­ziak eta berriz kar­tze­la­ra­tu zuen Auzi­te­gi Nazio­na­lak. Eta hiru­ga­rren aldia 2003. urtean izan zen, Cahor­sen. Azken honek espetxeal­di luzea supo­sa­tu zion, 2015eko maiatza arte.

Egun haue­tan jaki­na­ra­zi dute­nez bapa­te­ko osa­sun ara­zo baten ondo­rioz zen­du da Donos­tia­rra. Buruan isu­ri bat izan zuen Sagar­za­zuk eta erietxean arta­tu zuten bai­na ezin izan zuten ezer egin. Azken egu­ne­tan bizitza gal­du duen bigarrren pre­so ohia da, izan ere, Jose Ramon Furia Mar­ki­na-Xemein­goa pasa­den larun­ba­tean hil zen bai­ta ere (Jose Ramon Foru­ria Zubial­dea «Foru» eus­kal pre­so ohia hil egin da (lahai​ne​.org)), orain­dik bal­din­tza­pe­ko aska­ta­su­nean zela.Itu­rria /​Fuen­te

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *