Otsai­le­ko erre­pre­sioa­ren balantzea

Errepresioaren aurrean tinko

2022/​02/​01 Zipaioak sar­tu dira berriz Ibae­ta­ko kan­pu­sean eta ikas­le bat ide­ti­fi­ka­tu dute.

2022/​02/​01 Pre­so poli­ti­koen aur­ka­ko bes­te kerei­la bat onar­tu du Espai­nia­ko Auzi­te­gi Nazionalak.

2022/​02/​07 Espai­nia­ko Gober­nuak uka­tu egin du pre­so poli­ti­koen zigor batu­ke­ta amaitze­ko asmo­rik duenik.

2022/​02/​07 Guar­dia Zibi­lak tor­tu­ra­tu zue­la azal­du du Iratxe Sor­za­bal pre­so poli­ti­koak Espa­nia­ko Auzi­te­gi Nazionalean.

2022/​02/​10 Erre­pre­sio poli­ti­koa­ren aur­ka­ko mani­fes­ta­zioa egin dute Ibae­ta­ko kapu­sean IA‑k eta UIB‑k.

2022/​02/​18 Per­tso­na bat atxi­lo­tu dute Mia­rritzen, hain­bat etor­ki­ni muga zehar­katzen laguntzeagatik.

2022/​02/​19 GKS-ko mili­tan­te bat auzi­pe­tu dute, Zube­roan egin ziren mar­go­ke­ta batzuen harira.

2022/​02/​19 Algor­tan gaz­tetxe bat zabal­du eta ordu gutxi­ra zipaioak gogor oldar­tu eta gero kan­po­ra­tuak izan ziren.

2022/​02/​21 Poli­ziak hain­bat gaz­te iden­ti­fi­ka­tu ditu Lau­dio­ko gaztetxean.

2022/​02/​22 Lau­dio­ko Uda­lak bide judi­zia­le­ra joko du Lau­dio­ko gaz­tetxea husteko.

2022/​02/​22 Api­ri­la­ren 27an izan­go da Igo­rre­ko Kiñu gaz­tetxea­ren aur­ka­ko epaiketa.

2022/​02/​22 Audien­tzia Nazio­na­lak tor­tu­ra sala­ke­tei entzun­gor egin eta gero Iratxe Sor­za­bal pre­so poli­ti­koa­ri 24 urte­ko espetxe zigo­rra eza­rri dio.

2022/​02/​22 Gre­ba muga­ga­bean dagoen Gal­da­kao­ko Maxam enpre­sa­ko lan­gi­le bat atxi­lo­tu dute zipaioek.

Jato­rria /​Ori­gen

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *