Aben­du­ko balan­tze errepresiboa

2021/​12/​01 Dani Pas­tor pre­so poli­ti­koak gose gre­ba­ri eki­ten dio COVID-19an posi­ti­bo eman ondo­ren inpo­sa­tu­ta­ko iso­la­men­dua salatzeko.

2021/​12/​02 Zipaioek per­tso­na bat atxi­lotzen dute Tolo­san eta bilu­zik uzten dute zie­ga batean.

2021/​12/​03 Dani Pas­to­rrek gose gre­ba ber­tan behe­ra uzten du kon­fi­na­men­dua buka­tutzat eman eta gero.

2021/​12/​03 Asier Guri­di erre­fu­xia­tu poli­ti­koak gose gre­ba bat has­ten du bere semea­ren eta bere egoe­ra salatze­ko eta erregulatzeko.

2021/​12/​07 Lurral­de debe­kua ken­tzea erre­fu­sa­tu dio­te Oier Oa pre­so poli­ti­ko ohiari.

2021/​12/​08 Asier Guri­dik gose gre­ba ber­tan behe­ra uzten du Vene­zue­la­ko Gober­nuak erre­fu­xia­tu esta­tu­sa eman ondoren.

2021/​12/​08 Pedro Mari Cano pre­so poli­ti­koa­ren seni­deek kotxe istri­pu bat jasan dute bisi­ta­tik bueltan.

2021/​12/​13 Covid ziur­ta­gi­ria­ren derri­gor­ta­sun ere­mu gehia­go­ta­ra zabal­tzea begi onez ikus­ten du EAE­ko fiskaltzak.

2021/​12/​14 Berriz auzi­pe­tu du Mikel Antza pre­so poli­ti­ko ohia Espai­nia­ko Auzi­te­gi Nazionalak.

2021/​12/​15 Eus­ko Jaur­la­ritzak gra­na­da zora­bia­ga­rriak era­ma­te­ko mate­ria­la ero­si dio enpre­sa israel­dar bati.

2021/​12/​16 Zipaioek artxi­ba­tu egin­go dute Caba­ca­sen erail­ke­ta­ren hari­ra hasi­ta­ko bar­ne ikerketa.

2021/​12/​17 Ruben Gel­ben­tzu eta Jon Liza­rri­bar pre­so poli­ti­ko ohiei auzi berri bat ire­ki diete.

2021/​12/​20 Ant­ton Troi­tino pre­so poli­ti­ko ohia hil da.

2021/​12/​22 Mikel Albi­su­ri Espa­nia­ko Esta­tu­tik ate­ratzea debe­ka­tu diote.

2021/​12/​23 Irun eta Pau­su arte­ko mugan pan­kar­ta bat jar­tze­ra­koan jen­dar­meen jazar­pen poli­zia­la jasan dute bi pertsonak.

2021/​12/​24 Iña­ki Etxe­be­rria “Mor­ta­de­lo” pre­so poli­ti­koa aske geratzen da.

Jato­rria /​Ori­gen

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on Facebook
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.