Gaur­ko atxi­lo­ke­ten ingu­ru­ko ira­kur­ke­ta eta salaketa

Espai­nia­ko eta Fran­tzia­ko Poli­ziek Eus­kal Herrian bi auzi ezber­di­nen­ga­tik egin­da­ko lau atxi­lo­ke­ta­ren aurrean, Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak hona­koa adie­ra­zi nahi du:

David Pla pre­so poli­ti­ko ohia­ren atxi­lo­ke­ta­ri dago­kio­nez, argi gel­ditzen da, bes­te behin ere, Eus­kal Herrian ez dagoe­la martxan inola­ko bake pro­ze­su­rik, eta bene­tan egon dena aldee­ta­ko batek bere burua defen­datze­ko esku­bi­dea­ri uko egin dio­la izan dela.

Jato­rria /​Ori­gen

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *