1969ko urta­rri­la­ren 24an Fran­co­ren gober­nuak sal­bues­pen egoe­ra eza­rri zuen esta­tu­ko lurral­de osoan

Fran­co­ren gober­nuak sal­bues­pen-egoe­ra eza­rri zuen esta­tu­ko lurral­de osoan, lehe­nen­goz 1936 – 1939ko gerra iraul­tzai­leaz geroz­tik. Ikas­le-mobi­li­za­zio han­diak (batik bat, Bar­tze­lo­nan eta Madri­len) eta Biz­kai­ko Labe Garaie­ta­ko gre­ba gogo­rrak izan ziren Fran­co­ren erre­ji­men faxis­tak eman zituen arra­zoiak. Urta­rri­la­ren 20an Enri­que Ruano erail zuten Bri­ga­da Poli­ti­ko-Sozia­la­ren Madril­go egoitzan. Fra­ga Iri­bar­ne­ren ara­be­ra «sal­bues­pen-egoe­ra eza­rri zen espai­niar bakea azto­ratze alde­ra buru­tu­ta­ko (…) eta gaz­te­ria nihi­lis­mo eta anar­kia­ra era­ma­te­ko ekin­tza mino­ri­ta­rioak borrokatzeko».

Atxi­lo­tu­ta­ko lan­gi­leen artean Peri­ko Sola­ba­rria egon zen. Biz­kai­ko atxi­lo­ke­ten aurre­ko eran­tzu­na gre­ba oro­ko­rra izan zen.

http://​con​tra​ban​dos​.org/​b​o​o​k​/​n​u​e​s​t​r​o​-​m​a​y​o​-​r​o​jo/
(Ziri­kan aur­ki­tu ahal duzue)

http://m.publico.es/espana/1863623/la-muerte-que-levanto-a-los-estudiantes-contra-la-dictadura

http://​www​.rebe​lion​.org/​n​o​t​i​c​i​a​.​p​h​p​?​i​d​=​6​7​283

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *