Lan­gi­leok AHT gel­ditze­ra goaz

b_345_242_16777215_0___materiala_argazkiak_Arloak_ingurumena_15_05_21AHTGelditzeraGoaz_AHT.png
Eus­kal Herri­ko hain­bat mugi­men­duk, era­kun­de sozial eta sin­di­ka­lek, LAB tar­te­ko, AHT gel­ditzea exijitze­ko kan­pai­na jarri dugu martxan. Eki­men bate­ra­tu honen bai­tan, bi hitzor­du nagu­si ditu­gu, maiatza­ren 30ean Atxon­do­ko men­di martxan eta Ekai­na­ren 13an Donos­tian izan­go den manifestazioan.
Maiatza­ren 30ean, larun­ba­ta, Atxon­don men­di martxan. AHT Gel­di­tu Orain! Lelo­pean. Goi­ze­ko 10.00etan hasi­ta, egun oso­ko egi­ta­raua dago anto­la­tua. Infor­ma­zio guz­tia hemen
Bes­tal­de, ekai­na­ren 13an, mani­fes­ta­zioa egin­go da Donos­tian, arratsal­de­ko 17.30etan Alder­di Ede­rre­tik abiatuta.
AHT gel­ditze­ko deial­di haue­kin bat egi­te­ra ani­matzen zai­tuz­te­gu. AHTa­ren kon­tra­ko gure jarre­ra age­rian uzte­ko, egin “sel­fi” bat, tal­de argaz­ki bat, zuen lan­to­kian, egoitzan…. Eta bida­li [email protected]​lab.​eus helbidera.
Guz­tion artean gel­di­tu­ko dugu. Mobi­li­za gaitezen!

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on Facebook
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.