Lan­gi­leok AHT gel­ditze­ra goaz

b_345_242_16777215_0___materiala_argazkiak_Arloak_ingurumena_15_05_21AHTGelditzeraGoaz_AHT.png
Eus­kal Herri­ko hain­bat mugi­men­duk, era­kun­de sozial eta sin­di­ka­lek, LAB tar­te­ko, AHT gel­ditzea exijitze­ko kan­pai­na jarri dugu martxan. Eki­men bate­ra­tu honen bai­tan, bi hitzor­du nagu­si ditu­gu, maiatza­ren 30ean Atxon­do­ko men­di martxan eta Ekai­na­ren 13an Donos­tian izan­go den manifestazioan.
Maiatza­ren 30ean, larun­ba­ta, Atxon­don men­di martxan. AHT Gel­di­tu Orain! Lelo­pean. Goi­ze­ko 10.00etan hasi­ta, egun oso­ko egi­ta­raua dago anto­la­tua. Infor­ma­zio guz­tia hemen
Bes­tal­de, ekai­na­ren 13an, mani­fes­ta­zioa egin­go da Donos­tian, arratsal­de­ko 17.30etan Alder­di Ede­rre­tik abiatuta.
AHT gel­ditze­ko deial­di haue­kin bat egi­te­ra ani­matzen zai­tuz­te­gu. AHTa­ren kon­tra­ko gure jarre­ra age­rian uzte­ko, egin “sel­fi” bat, tal­de argaz­ki bat, zuen lan­to­kian, egoitzan…. Eta bida­li [email protected]​lab.​eus helbidera.
Guz­tion artean gel­di­tu­ko dugu. Mobi­li­za gaitezen!

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *