Matxis­moak hil­tzen gai­tu!!- LAB Sindikatua

Rosa­rio Román, Donos­tia­ko Poli­kli­ni­ka­ko sukal­dean lan egi­ten zuen Sode­xo­ko lan­gi­lea­ren hil­ke­ta­ren hari­ra, LABe­ko ordez­ka­riok hona­koa adie­ra­zi nahi dugu:

LAB sin­di­ka­tuak gure atse­ka­bea era­kutsi eta elkar­ta­su­na adie­ra­zi nahi die Rosa­rio­ren lan­ki­deei eta bere­zi­ki, bere seni­deei. Era beran, hil­tzai­leak era­so­tu zuen bik­ti­ma­ren ala­ba, ahal den biz­ko­rren, osa dadin nahi genuke.

Biko­te ohiak bes­te ema­ku­me bat hil iza­na era­bat gaitzetsi nahi dugu. Berri­ro ere, ema­ku­meok, gizon eta ema­ku­meen arte­ko ber­din­ta­su­na ber­ma dadin, gano­raz­ko poli­ti­ka era­gin­ko­rrik gau­zatzen ez den gizar­te matxis­ta baten bik­ti­mak gara.

Amiatze­ko, LABek eus­kal gizar­te osoa deitzen du jar­dun eta mobi­li­za dadin izu­rri hone­kin BEHIN BETIKOZ AMAITZEKO eta hone­la BERDINTASUNEAN OINARRITUTAKO BENETAKO EUSKAL HERRIA erai­ki dezagun!

MATXISMOAK BADITU MILAKA AURPEGI, EGIOZU AURRE!

LAB Sin­di­ka­tua
2011ko uztai­lak 4

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *