Ezker aber­tza­lea­ren lega­li­za­zioa eska­tu­ko dute larunbatean

Ezker aber­tza­lea­ren alde­ko lega­li­za­zioa­ren giza katea dei­tu dute dato­rren larun­ba­te­ra­ko Bil­bon. Mobi­li­za­zioa eguer­di­ko Ordu bate­tan abia­tu­ko da Uda­letxe­tik Gug­genhei­men amaitze­ko. Anto­latzai­leek proiek­tu poli­ti­ko Guz­tiak defen­da­ga­rriak izan eta gau­za­ga­rriak dai­tez­ken egoe­ra demo­kra­ti­koa eska­tu­ko dute Eki­men Honen Bidez.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *