Ezker aber­tza­lea­ren lega­li­za­zioa eska­tu­ko dute larunbatean

Ezker aber­tza­lea­ren alde­ko lega­li­za­zioa­ren giza katea dei­tu dute dato­rren larun­ba­te­ra­ko Bil­bon. Mobi­li­za­zioa eguer­di­ko Ordu bate­tan abia­tu­ko da Uda­letxe­tik Gug­genhei­men amaitze­ko. Anto­latzai­leek proiek­tu poli­ti­ko Guz­tiak defen­da­ga­rriak izan eta gau­za­ga­rriak dai­tez­ken egoe­ra demo­kra­ti­koa eska­tu­ko dute Eki­men Honen Bidez.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *