UEU eta Aska­pe­nak anto­la­tu­ta­ko “Pro­ze­su boli­va­ria­rra’­ren ingu­ru­ko jar­du­nal­die­ta­ko par­tehar­tzea (eta elkar­ta­sun keinua)

Gaur, ekai­nak 5, larun­ba­ta, 50 lagu­nek har­tu dute par­te Aska­pe­nak eta UEUk anto­la­tu­ta­ko jar­du­nal­die­tan «Pro­ze­su Boli­var­ta­rra: ozto­po eta era­soen gai­ne­tik “La Patria gran­de” erai­kitzen » (egi­ta­raua eta infor­ma­zio gehia­go hemen).
Aipatze­koa da arratsal­de­ko hitzal­die­ta­ko batean (“Inte­gra­zioa­ren alde­ko bes­te mugi­men­duak eta gerri­llak”) eta pro­gra­man ager­tzen ez den arren, Sal­va­dor Tio, Puer­to Rico­ko MCB­ko (
Movi­mien­to Con­ti­nen­tal Boli­va­riano) kidea ere izan dugu­la hiz­la­ri gisa Julen Zulai­ka­re­kin bate­ra (Aska­pe­ne­ko kidea) (argaz­kia atxikturik).
Bukatze­ko esa­tea par­tehar­tzai­le guz­tiak argaz­ki bat ata­ra dugu­la «Pro­ze­su boli­va­ria­rra­re­kin elkar­ta­su­na! Herriok Inde­pen­den­tzia!» idatzi­ta zuen pan­kar­ta bat eta MCB­ko ban­de­ra eskuan. Gure elkar­ta­sun inter­na­zio­na­lis­ta­rik beroe­na hela­ra­zi nahian Vene­zue­la, Koon­bia, Kuba, Boli­via, e.a.-ei. (argaz­ka atxikiturik).

DSC02528.JPG

DSC02532.JPG

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *