Pirritx, Porrotx eta Mari­mo­tots BEC-en

Pirritx eta Porrotx BEC-en

Kolo­re­ta­ko Bil­bo nahi dugu, kolo­re­ta­ko Biz­kaia eta Eus­kal Herria. Egu­ne­ro jar­du­ten gara nahi hau egi bihur­tzen, lanean pozik. Orain­go hone­tan, gai­ne­ra, elkar­tu egin gara Pirritx, Porrotx eta Mari Motots pai­la­zoak, Bil­bo­ko kon­par­tsak eta auzoe­ta­ko jai batzor­deak, denak auzolanean.

Lehen pau­soa dato­rren aben­dua­ren 26an eman­go dugu, Bara­kal­do­ko BECen: Eus­ka­raz kan­ta­tu eta dan­tza­tu­ko dugu, eta eus­ka­raz egin­go dugu irri, irrien lagu­nak gare­la­ko. Horre­xe­ga­tik, ‘Irrien lagu­nak’ ikus­ki­zun berria­ren aur­kez­pen mun­dia­la egin­go dugu bi saio­tan, eguer­di­ko 12,00etan bata, arratsal­de­ko 18,00etan bestea.

Aza­roa­ren 9tik aurre­ra sarre­rak sal­gai Tele­ka bitar­tez. Ber­tan izan­go gara pai­la­zoak, Olen­tze­ro, kon­par­tse­roak, auzo­ta­rrak, Bon­be­re­nea txa­ran­ga, erral­doiak eta bes­te hamai­ka lagun. Guz­tion artean ozen esan­go dugu: Bihotza, burua, eskuak! Sen­ti­tu, pen­tsa­tu ekin, denok elkarrekin!

Bil­bo­ko Konpartsak

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *