Mayu­ma­na Eus­kal Herri­tik Kan­po­ra! Kon­zen­tra­zioa Bilbon

Aben­dua­ren 23an, Igan­dea, Bil­bo­ko Arria­gan elkar­tu­ko gara 18:30etan, Mayu­ma­na­ri berriz ere argi uzte­ko ez dela ongi eto­rria Eus­kal Herri­ra. Pales­ti­na­rren aur­ka­ko era­soak ete­nik ez duten bitar­tean, israel­go esta­tua bere aur­pe­gia zuri­tu nahian ari da, kul­tur espre­sio sio­nis­tak Euro­pa­tik zehar bidaiatze­ko ges­tio lanak egi­nez. Mayu­ma­na, israel eta bere izae­ra terro­ris­ta ordez­katzen ari da, kul­tu­ra­ren aitza­kian. Utzi die­zaio­gun argi, Mayu­ma­na Kan­po­ra. Israe­li Boikota!

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *