Mayu­ma­na Eus­kal Herri­tik Kan­po­ra! Kon­zen­tra­zioa Bilbon

Aben­dua­ren 23an, Igan­dea, Bil­bo­ko Arria­gan elkar­tu­ko gara 18:30etan, Mayu­ma­na­ri berriz ere argi uzte­ko ez dela ongi eto­rria Eus­kal Herri­ra. Pales­ti­na­rren aur­ka­ko era­soak ete­nik ez duten bitar­tean, israel­go esta­tua bere aur­pe­gia zuri­tu nahian ari da, kul­tur espre­sio sio­nis­tak Euro­pa­tik zehar bidaiatze­ko ges­tio lanak egi­nez. Mayu­ma­na, israel eta bere izae­ra terro­ris­ta ordez­katzen ari da, kul­tu­ra­ren aitza­kian. Utzi die­zaio­gun argi, Mayu­ma­na Kan­po­ra. Israe­li Boikota!

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on Facebook
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.