Bil­bo­ko Aste nagu­sia: Zezen­ke­ten aur­ka­ko manifestazioak

Aste Nagu­sian zeze­nei ezar­tzen zaien tor­tu­ra gupi­da­ga­bea ber­tan behe­ra uzte­ko mani­fes­ta­zioak egin­go dira; eta berri­ro ere Eguz­kik par­te har­tze­ko deia zabal­du nahi du

Aste Nagu­sian zeze­nei ezar­tzen zaien tor­tu­ra gupi­da­ga­bea ber­tan behe­ra uzte­ko mani­fes­ta­zioak egin­go dira; eta berri­ro ere Eguz­kik par­te har­tze­ko deia zabal­du nahi du, ikus­ki­zun anker horren irau­pe­na indar­ga­betze alde­ra. Sala­ke­ta ekin­tzak ondo­ren­go egu­ne­tan izan­go dira: Igan­dea 19: 17:00etan Bil­bo­ko Vis­ta Ale­gre zezen plazan.

Osti­ra­la 24: 17:00etan Bil­bo­ko Vis­ta Ale­gre zezen pla­zan. Larun­ba­ta 25: 19:30ean Moyua pla­zan. Eguz­kin Era­kun­de Eko­lo­gis­tan, uste dugu hamai­ka arra­zoi dagoe­la ikus­ki­zun mota horien aur­ka egoteko.

Izan ere, ani­ma­lien esku­bi­de urra­ke­ta eten­ga­bea iza­nik, eta iza­ki bizi­du­nen sufri­men­du eta lai­doa era­gi­teaz gain, diru publi­koa­ren xahutze larria iru­ditzen zai­gu. ANIMALIENGANAKO INDAKERIARIK GABEKO JAI ETA KULTURA BATEN ALDE!!

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *