Maiatzak 26ko min­te­gian ize­na ema­te­ko auke­ra zaba­lik dago astean zehar- Askapena

Maiatza­ren 26an, larun­ba­tez, Aska­pe­na­ren I For­ma­zio Min­te­gia­ren biga­rren egu­na izan­go da. 

Par­te har­tu nahi due­nak, astean zehar ize­na ema­te­ko auke­ra izan­go du, eta horre­ta­ra­ko mezu bat idatzi behar du bere datu per­tso­na­le­kin mintegia@​askapena.​org helbidera.

Sal­neu­rria: 15 euro (baz­ka­ria barne)

Maiatzak 26

10:00etan: Non­dik gatoz, Eus­kal Herria 500 urte eta gero (Flo­ren Aoiz – His­to­ria­la­ria) Euskaraz

12:00etan: Abya Yala: Uto­pia­ren eta inpe­ria­lis­moa­ren amets (Luis­mi Uhar­te ‑EHU-ko ira­kas­lea) Euskaraz

Baz­ka­ria

16:00etan: Euro­pa zaha­rre­ko erre­sis­ten­tzia berriak: Esta­tu­rik gabe­ko nazioak eta ezke­rra Euro­pan (Igor Urru­ti­koetxea – LAB-eko Nazioar­te­ko idaz­ka­ria) Euskaraz

18:00etan: Inter­na­zio­na­lis­moa: herrien arte­ko xamur­ta­su­na (Aska­pe­na) Euskaraz

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *