[Iru­ña] Jóve­nes lla­man a ocu­par la pla­za del Cas­ti­llo todo el fin de semana

#Martxo­koI­raul­tza: herri akan­pa­da Gaz­te­lu pla­zan aste­bu­ru osoan zehar. Denok plazara!!!

Dece­nas de jóve­nes acam­pan en la pla­za del Cas­ti­llo. Lla­man a ocu­par la pla­za todo el fin de sema­na. Aumen­ta la pre­sen­cia de Poli­cía Muni­ci­pal. DENOK PLAZARA!!! Orain baz­ka­ria, arratsal­de osoan zehar eki­me­nak plazan.

#Martxo­koI­raul­tza aurre­ra doa Iru­ñe­rrian, eta gaur goi­zean doze­na­ka gaz­teek Gaz­te­lu pla­za har­tu dute herri akan­pa­da bat egi­te­ko. Dagoe­ne­ko pan­kar­tak egi­ten ari dira, baz­ka­ria pres­ta­tu, arratsal­dean tai­le­rrak eta asan­bla­da bat egin­go dute… Asmoa da aste­bu­ru osoa ego­tea hor. Udal­tzai­ne­kin lehe­nen­go ara­zoak izan dituz­te jada.
Deial­di urgen­tea Gaz­te­lu pla­za­ra joa­te­ko: DENOK PLAZARA!!!

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *