Movi­li­za­cio­nes para este fín de sema­na denun­cian­do la apli­ca­ción de la tortura

Tor­tu­ra­ren aur­ka mobi­li­za­zio uga­ri buru­tu­ko dira aste­bu­ru honetan

Eus­kal Herrian orain­dik orain tor­tu­ra errea­li­ta­tea dela azpi­ma­rra­tu du Amnis­tia­ren Alde­ko Mugi­men­duak. Mobi­li­za­zio eta eki­me­nak izan­go dira.

OTSAILAK 13, TORTURAREN AURKAKO MOBILIZAZIOAK:

ARABA:

Gas­teiz:

Elka­rre­ta­ratzea, 12:00etan PSE-ko egoitza­ren aurrean.

Lau­dio:

Karro­zen des­fi­lea­ren bai­tan parodia.

NAFARROA:

Iru­ñea:

Hitzal­dia:

11:30etan Ins­ti­tu­to Pla­za de la Cruzen.

- Martxe­lo Otamendi

- TAT

- Coor­di­na­do­ra para la pre­ben­cion de la tortura

- Psi­ko­lo bat

- Medi­ku bat

- Abo­ka­tu bat

GIPUZKOA:

Arra­sa­te:

Arratsal­de­ko 19:00etan mani­fes­ta­zioa plazatik.

Geta­ria:

12:00etatik 13:00etara elkarretaratzea.

Zumaia:

19:30etan elka­rre­ta­ratzea plazan.

Oiar­tzun:

Intxi­xuen eto­rre­ran parodia.

Elgoi­bar:

Astean zehar erakusketa.

Egu­nean antzer­kia eta arratsal­dea manifestazioa.

Sora­lu­ze:

Astean zehar paro­dia eta bideo emanaldia.

Egu­nean manifestazioa.

Ordi­zia: Eskual­de mailakoa

Era­kus­ke­ta pla­za nagusian

11:00etan hitzal­dia TAT-en esku­tik Barre­na kul­tur etxean.

14:00etan Ber­tso Baz­ka­ria gaztetxean

19:00etan mani­fes­ta­zioa pla­za­tik abiatuta

Gauean kon­tzer­tuak Gaz­tetxean ( Bideoak bota­ko dira).

Intxau­rron­do:

- Otsai­lak 8, eki­men ikus­ga­rria pol­tsak erabiliz.

- Otsai­lak 11, TAT-en hitzal­dia, 19:00etan Zulo Zaharren

Zarautz:

Eguer­dian parodia

Arratsal­de­ko 19:30etan mani­fes­ta­zioa plazatik-

Donos­tia:

Hiri­bu­ru­ko mani­fes­ta­zioa 17:30etan Bulebarretik.

Zizur­kil:

Eskual­de mailakoa

Otsai­lak 12, Hitzaldia

Otsai­lak 13

- 9:00etan Men­di martxa

- 12:00etan Mani­fa eta ekitaldia

BIZKAIA:

Bil­bo:

Otsai­la­ren 12an, 19:30etan PSOE­ko egoitza­ren aurrean.

Leioa:

Otsai­la­ren 12an eskual­de­ko mani­fes­ta­zioa, 20:00etan Boulevardean.

Algor­ta:

Otsai­la­ren 13an elka­rre­ta­ratzea. 13:00etan Telletxen.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *