Sala­ke­ta: Era­so faxis­tak !! Nafa­rroa- Sare Antifaxista

Sala­ke­ta: Era­so faxis­tak !! Nafarroa

Aez­ko * E.H
Aez­kon, «Falan­ge y tra­di­cion» itxu­ra­ko paz­ki­nen ager­ke­ta salatzen dute, bai­na hona­ko hau R.A.N.A. ize­nean sina­tua dator.Ekintza hau, Nafa­rroan, hau­tez­kun­de kan­pai­nian ger­ta­tu­ta­koei gehi­tu behar zaio.

Amaiur-en aur­ka­ko mar­go­ke­tak boz­ka egu­nean, Itu­rra­man eta Irunberrin
http://​www​.atea​ki​re​ki​.com/​2​0​1​1​/​1​1​/​a​m​a​i​u​r​-​e​n​-​a​u​r​k​a​k​o​-​m​a​r​g​o​k​e​t​a​k​-​b​o​z​k​a​.​h​tml

Ira­ti Irratia.
http://​ira​tii​rra​tia​.net/
Mp3: http://euskalherria.indymedia.org/media/2011/11//77977.mp3

Sare Info:
http://​sarean​ti​fa​xis​ta​.blogs​pot​.com/​2​0​1​1​/​1​1​/​s​a​l​a​k​e​t​a​-​e​r​a​s​o​-​f​a​x​i​s​t​a​k​-​n​a​f​a​r​r​o​a​.​h​tml

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *