Ikas­le Egu­ne­ra Bil­bo­tik tre­nez joa­te­ko deia egin dute-Branka.

Larun­bat hone­tan, Aza­roak 6, Ikas­le Egu­na buru­tu­ko dute Amu­rrion. Ber­tan, goi­ze­tik hasi­ta hain­bat eki­men izan­go dira: azo­ka, olin­pia­da, umeen­tza­ko musi­ka eta jola­sak, Porrotx, herri baz­ka­ria,… Arratsal­de­ko 17:30etan mani­fes­ta­zioa eta eki­tal­di poli­ti­koak har­tu­ko du garran­tzia. Eta gauean 21:00etatik aurre­ra kon­tzer­tuak: Doc­tor Deseo, Habeas Cor­pus, La Pul­que­ria, Gose eta Ze Esa­tek! tal­dee­kin. Erron­da­bi­den orain­dik sarre­rak sal­gai dau­de. TRENEN ORDUTEGIA BARRUAN.

Tre­na Aban­do­ko gel­to­ki­tik ate­ratzen da eta Bil­bon Miri­bi­lla eta Abu­su gel­to­kie­ta­tik pasatzen da. Gai­non­tze­ko Bil­bo­ko tren gel­to­kie­tan (Zorrotza, Ola­bea­ga, San Mames, Auto­no­mia, Ametzo­la eta Zabal­bu­ru) har­tu ezke­ro trans­bor­doa egin behar da Aban­don. Bidaia 2,70 euro balio du.

Aban­do­tik 40 minu­tu eskaz behar du Amu­rrio­ra hel­tze­ko. Aban­do­tik zen­bait irtee­ra: 09.30, 10.18, 11.06, 11.54, 12.42, 13.06, 13.30, 13.51, 14.22, 14.42, 15.09, 15.33, 16.18, 16.54, 17.42, 18.06, 18.36, 19.06, 19.30, 19.54, 20.18, 20.42, 21.06, 21.36, 22.06, 22.36, 23.06, 23.42. Itzul­tze­ko tre­nak dau­de gau guz­tian zehar. Ordu­te­gi guz­tiak hemen:

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *