Kale­ji­ra en Gas­teiz por el boi­kot a Israel

Israel­go arma­da­ren azken odol-fes­ta­ren aurrean gure amo­rrua adie­raz­te­ko, 62 urte­ko oku­pa­zioa amai dadin alda­rri­katze­ko, Gaza­ko setioa ber­tan behe­ra gera dadin exijitze­ko… herri oso baten giza esku­bi­deak zapal­tzen dituz­ten bitar­tean ISRAE­Len aur­ka­ko BOIKOT, DESINBERTSIOAK, ETA ZIGORRAK aldarrikatzeko.
KALEJIRA-BURRUNBA
EKAINAREN 16an, AZTEAZKENEAN 19:30ean
ZARAMA SAMBA per­ku­sio tal­deak lagunduta
Bas­ko­naia­ren den­da­tik abia­tu­ta (Gene­ral Loma pla­za), Ima­gi­na­riu­me­tik pasa­ta (Dato kalea), Cor­te Ingleseraino

Para expre­sar nues­tra rabia ante el últi­mo baño de san­gre del ejér­ci­to israe­li, para rei­vin­di­car que fina­li­ce una ocu­pa­ción de más de 62 años, para exi­gir el final del ase­dio medie­val a Gaza… y para rei­vin­di­car el BOICOT, DESINVERSIONES Y SANCIONES CONTRA ISRAEL
KALEJIRA-BULLICIOSA
MIERCOLES 16 JUNIO, 19:30
con la per­cu­sion de ZARAMA SAMBA
Par­tien­do de la tien­da del Bas­ko­nia (pla­za Gene­ral Loma), pasan­do por Ima­gi­na­rium (calle Dato), fina­li­zan­do en el Cor­te Ingles

ARRAZISMOA, APARTHEIDA ETA SIONISMOAREN AURKA
INTIFADA GLOBALA!!!!!!
ISRAELI BOIKOTA!!!

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *