II Encuen­tro Anti­fas­cis­ta en Bilbo

II. Topa­ke­ta Antifaxista.
II Encuen­tro Antifascista.
Anti­fa 2010 Topaketa.
Eus­kal Herri­ko Anti­fa­xis­ta Mugimendua.

Ostsai­lak 6 Febrero
Kukutza Gaztetxea

10:00etan Ongi etorria
10:30etan Asan­bla­da Orokorra
15:00etan Bazkaria
17:00etan Bideoak eta mate­rial Anti­fa­xis­ta salgai

20:00etan Kon­tzer­tuak:
Dale ke Aun Res­pi­ra , D.A.R. http://​www​.dale​keaun​res​pi​ra​.org/
Karkaba
Estri­ca­lla http://​www​.mys​pa​ce​.com/​e​s​t​r​i​c​a​lla
Kon­tzer­tuak bukatze­ra­koan musi­ka Anti­fa­xis­ta egon­go da
Sarrera/​Entrada: 5€

Kukutza Gaz­tetxea.
Itu­rri­go­rri /​k 1, Errekalde
48002 Bil­bo (Biz­kaia * E.H)
Kukutza@​gmail.​com
http://​kukutza​.blogs​pot​.com/

Mapa, nola hel­du /​como llegar:
http://​maps​.goo​gle​.es/​m​a​p​s​/​m​s​?​h​l​=​e​s​&​i​e​=​U​T​F​8​&​m​s​a​=​0​&​t​=​h​&​m​s​i​d​=​1​1​5​0​4​1​4​7​7​1​0​9​5​6​2​6​2​5​1​6​4​.​0​0​0​4​4​a​b​2​5​a​6​4​2​d​d​0​1​8​4​2​b​&​l​l​=​4​3​.​2​4​9​0​2​,​-​2​.​9​4​5​7​4​7​&​s​p​n​=​0​.​0​0​1​0​8​8​,​0​.​0​0​2​8​3​&​z​=19

Metro: Indautxu, Indautxu Enpa­ran­tza­ko irtee­ra /​Indautxu, sali­da Pla­za Indautxu, 10 min.
RENFE: Ametzo­la, Ametzo­la Enpa­ran­tza­ko irtee­ra /​Ametzo­la, sali­da Pla­za Ametzo­la, 5 min
Bil­bo bus: Are­nal Enpa­ran­tza eta Alde Zaha­rra ( 77 ).

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *