Iña­ki Peña pre­so poli­ti­koa­ren aita atxi­lo­tu dute Cur­ti­se­ko espetxean

http://www.nodo50.org/cjc/gkk/wp-content/uploads/2009/06/etxera.jpg

San Igna­zio­ko pre­so poli­ti­koa den Iña­ki Peña­ren aita atxi­lo­tu du gaur Guar­dia Zibi­lak Cur­ti­se­ko espetxean ‑Gali­zan-. Peñak bisi­ta zuen bere semea­re­kin. Espetxetzai­nek Peña goi­tik behe­ra ara­ka­tu nahi izan dute bisi­ta­ra sar­tu aurre­tik. Mia­ke­ta oro­ko­rra egi­teaz gain biluz­te­ra behar­tu nahi izan dute. Atxi­lo­ke­ta salatze­ko kon­tzen­tra­zioa dei­tu dute aste­le­he­ne­ra­ko arratsal­de­ko 7:30etan Levan­te plazan.

Honen aurrean, Peñak uko egin eta bisi­ta gela­ra sar­tu da. Kar­tze­le­roek Guar­dia Zibi­la dei­tu eta atxi­lo­tu­ta era­man dute. Epai­lea­ren aurre­ra era­ma­tea­ren zain gel­di­tu da. Iña­ki Peña bisi­ta gabe gel­di­tu da.

Amnis­tia­ren Alde­ko Mugi­men­du­tik sala­tu dute egoe­ra hauek ez dira kasua­li­ta­tez ema­ten, ez dire­la espetxe bakoitzean dau­den espetxe­zai­nen jarre­ra­ren ara­be­ra­koak. Ondo marraz­tu­ri­ko espetxe poli­ti­ka­ren bai­tan koka­tu du, «Rubal­ca­ba­ren orde­na­gai­luan ondo marraz­tua dagoen espetxe poli­ti­ka­ren bai­tan hain zuzen ere».

Sala­tu du espetxe poli­ti­ka anker honek hel­bu­ru oso argia due­la, Eus­kal Pre­so Poli­ti­koen Kolek­ti­boa­re­kin amaitzea hain zuzen eta honen aurrean elkar­ta­sun bideak bider­katze­ko deia egin du.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *