Iña­ki Peña pre­so poli­ti­koa­ren aita atxi­lo­tu dute Cur­ti­se­ko espetxean

http://www.nodo50.org/cjc/gkk/wp-content/uploads/2009/06/etxera.jpg

San Igna­zio­ko pre­so poli­ti­koa den Iña­ki Peña­ren aita atxi­lo­tu du gaur Guar­dia Zibi­lak Cur­ti­se­ko espetxean ‑Gali­zan-. Peñak bisi­ta zuen bere semea­re­kin. Espetxetzai­nek Peña goi­tik behe­ra ara­ka­tu nahi izan dute bisi­ta­ra sar­tu aurre­tik. Mia­ke­ta oro­ko­rra egi­teaz gain biluz­te­ra behar­tu nahi izan dute. Atxi­lo­ke­ta salatze­ko kon­tzen­tra­zioa dei­tu dute aste­le­he­ne­ra­ko arratsal­de­ko 7:30etan Levan­te plazan.

Honen aurrean, Peñak uko egin eta bisi­ta gela­ra sar­tu da. Kar­tze­le­roek Guar­dia Zibi­la dei­tu eta atxi­lo­tu­ta era­man dute. Epai­lea­ren aurre­ra era­ma­tea­ren zain gel­di­tu da. Iña­ki Peña bisi­ta gabe gel­di­tu da.

Amnis­tia­ren Alde­ko Mugi­men­du­tik sala­tu dute egoe­ra hauek ez dira kasua­li­ta­tez ema­ten, ez dire­la espetxe bakoitzean dau­den espetxe­zai­nen jarre­ra­ren ara­be­ra­koak. Ondo marraz­tu­ri­ko espetxe poli­ti­ka­ren bai­tan koka­tu du, «Rubal­ca­ba­ren orde­na­gai­luan ondo marraz­tua dagoen espetxe poli­ti­ka­ren bai­tan hain zuzen ere».

Sala­tu du espetxe poli­ti­ka anker honek hel­bu­ru oso argia due­la, Eus­kal Pre­so Poli­ti­koen Kolek­ti­boa­re­kin amaitzea hain zuzen eta honen aurrean elkar­ta­sun bideak bider­katze­ko deia egin du.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *