El sol­da­do Has­san Malik mata a 12 mari­nes que iban para Irak en EEUU

Al menos un sol­da­do esta­dou­ni­den­se, que iba a ser envia­do a Irak pró­xi­ma­men­te, ini­ció un tiro­teo hoy en la mayor base mili­tar nor­te­ame­ri­ca­na, Fort Hood, en Texas, matan­do a 11 mili­ta­res e hirien­do a otros 31 antes de ser aba­ti­do, anun­ció el gene­ral Bob Cone, Coman­dan­te de la base. «Un tira­dor abrió fue­go. Fue aba­ti­do. Con­ta­mos has­ta el momen­to 12 […]

Aska­pe­na­ren oha­rra: larun­ba­tean Altsasun

Basel Zayed (myes​pa​ce​.com/​b​a​s​e​l​z​a​y​e​d​t​u​rab) kan­ta­ri pales­ti­na­rra gon­bi­da­tu genuen elka­r­­ta­­su­­nez-tour-ean par­te har­tu zezan hain­bat kon­tzer­tu­tan, bes­teak bes­te, Anje Duhal­de, Pet­ti, Mikel Urdan­ga­rin, Txu­ma Muru­ga­rren eta “eus­kal­du­nak” tal­dea­re­kin, larun­ba­tean berriz Jose­ba Tapia­re­kin Altsa­su­ko Inter­na­zio­na­lis­ta egu­nean. Azke­nean larun­ba­tean sala­tu genuen beza­la ez dio­te etor­tzen utzi eta pasa den astean sala­ke­ta egin bazuen ere, orain kan­tatxo bate­kin eta bideo mezu […]