GAITASUNAK ANTOLATU! – ITAIA

Bi urte iga­ro dira jada ITAIA ema­ku­me sozia­lis­ten sarea sor­tu genue­ne­tik. Ema­ku­me lan­gi­leon pro­ble­ma­ti­ka pano­ra­ma poli­ti­koan lekua egi­tea zen gure asmoa; jasa­ten ditu­gun zapal­kun­tza feno­meno oro iden­ti­fi­ka­tu eta hauei aurre egi­te­ko pro­po­sa­men poli­ti­koa garatzen ari­tu gara. Momen­tu­ko ger­ta­ka­ri eta auzi poli­­ti­­ko-teo­­ri­­koen aurre­ko ana­li­si kri­ti­koa gure lana­ren erdi­gu­nean jarri dugu, hori