[Egu­ne­ra­tua] Martxoa­ren 11ko «NATO – EB EZ! Eus­kal Herria Anti­im­pe­ria­lis­ta» mani­fes­ta­zio­ra­ko atxi­ki­tuen zerren­da /​Lis­ta­do de adhe­sio­nes a la mani­fes­ta­ción del 11 de mar­zo «NATO – EB EZ! Eus­kal Herria antiimperialista»

Martxoa­ren 11n, NATO- EB EZ! EUSKAL HERRIA ANTIINPERIALISTA! lelo­pean mani­fes­ta­zio nazio­na­la buru­tu­ko da Bil­bon, 17:30etan Elip­ti­ka pla­za­tik. Hurren­go era­gi­leak aur­kez­tu genuen mani­fes­tu­ra atxi­ki­tu dira: NATO – EB EZ!GORA EUSKAL HERRIA ANTIINPERIALISTA!

[Libu­ru Aur­kez­pe­na] Martxoa­ren 16an Bil­bo­ko Ziri­ka­gu­nean «Geor­ges Ibrahim Abb­du­llah, mili­tan­cia den­tro y fue­ra de la cár­cel» libu­rua­ren aur­kez­pe­na 19:00tan

🗣Taher Ali, Al-Yudu­­rre­­ko kidea 🗣Iña­ki Gil de San Vicen­te, aurrehitza­ren egi­lea 🗣Aska­pe­na­ko kide bat 📅Martxoak 16⏰19:00📍Ziri­ka Gunea, Erron­da kalea 12, Bil­bo Hurren­go asteean jaki­na­ra­zi­ko ditu­gu datak eta lekuak Iru­ñea, Gas­teiz eta Donos­tian egin­go diren aur­kez­pe­nee­ta­ra­ko… Adi!!

Martxoa­ren 11n, denok Bilbora!

Martxoa­ren 11n kale­ra ate­ra­ko gara NATO eta EB ez! Eus­kal Herria anti­in­pe­ria­lis­ta! esa­te­ra. Data sin­bo­li­koa da, Eus­kal Herriak orduan uka­tu baitzuen NATOn sar­tzea. 37 urte geroa­go, Eus­kal Herri lan­gi­lea kale­ra ate­ra­ko gara, bes­te behin, era­kun­de inpe­ria­lis­ta­ri ezez­koa ema­te­ra. Bai­na mani­fes­ta­zioa ez da eki­tal­di memo­ria­lis­ta bat, hel­bu­rua ez bai­ta atzo­ko Eus­kal Herri anti­in­pe­ria­lis­ta alda­rri­katzea, bai­zik eta […]