[Egu­ne­ra­tua] Martxoa­ren 11ko «NATO – EB EZ! Eus­kal Herria Anti­im­pe­ria­lis­ta» mani­fes­ta­zio­ra­ko atxi­ki­tuen zerren­da /​Lis­ta­do de adhe­sio­nes a la mani­fes­ta­ción del 11 de mar­zo «NATO – EB EZ! Eus­kal Herria antiimperialista»

Martxoa­ren 11n, NATO- EB EZ! EUSKAL HERRIA ANTIINPERIALISTA! lelo­pean mani­fes­ta­zio nazio­na­la buru­tu­ko da Bil­bon, 17:30etan Elip­ti­ka plazatik.

Hurren­go era­gi­leak aur­kez­tu genuen mani­fes­tu­ra atxi­ki­tu dira:

 • Ahaz­tuak 1936- 1977
 • Al- Yudur – Juven­tud Palestina
 • Ara­ba Bizirik
 • Aska­ta­sun Haizea
 • Asso­cia­tion SOS DONBASS
 • Aso­cia­ción de ruso hablan­tes VESTA
 • Aurre­ra Langileria
 • Auzoan Bizi
 • AZET Etxe­bi­zitza Sindikatua
 • AZGM. Iru­ñe­ko Alde Zaha­rre­ko Gaz­te Mugimendua
 • Bil­bo Zaha­rre­ko Kul­tur Etxea
 • Boltxe Kolek­ti­boa
 • Bul­tza­da
 • Bul­tza­da Txu­ri Urdina
 • Bul­tza Herri Ekimena
 • Cabe­zas Suicidas
 • Deus­to­ko Arma­da Gorria
 • Dis­tri­to Jamaica
 • DJ Infer­nu
 • Erre­ka­leor Bizirik
 • Eus­kal Herria – Donbass
 • Eus­kal Herrian Euskaraz
 • Eus­kal Herria­ren Lagu­nak (Argen­ti­na)
 • Eus­kal Herri­ko Bil­gu­ne Feminista
 • Eus­kal Herri­ko Par­ti­du Komu­nis­ta – Par­ti­do Comu­nis­ta de los Pue­blos de Espa­ña (EHPK-PCPE)
 • Eus­kal Komu­nis­ten Batasuna
 • Ezke­rral­dea Antifaxista
 • Front­flict
 • Gas­teiz­ko Elkar­ta­sun Komitea
 • Habe­mus Papam
 • Herri Nor­te Taldea
 • Herri­zo­ma
 • Indar Gorri
 • Indar Hori­beltz
 • Inter­na­zio­na­lis­tak auzolanean
 • Iñi­go Caba­cas Herri Harmaila
 • Iraul­tza 1921
 • Kar­me­la
 • Kimua
 • Kon­tsei­lu Sozia­lis­ta Bilbo
 • Kur­dis­tan Uhinetan
 • La Bru­le
 • Laia Bus­tu­rial­dea
 • Lurra sarea
 • Made in Bil­bao Scoo­ter Club
 • Martxon­do­ko anarkistak
 • Moz­kor Alaiak Folk- Punk taldea
 • Oinha­rri
 • Ongi Eto­rri Erre­fu­xia­tuak Araba
 • OTAN EZ Plataforma
 • Radio Cri­men
 • Siria­ren Alde
 • Soi­nu Beltzak
 • Tin­ko «Erre­pre­sioa­ren aur­ka /​amnis­tia­ren alde»
 • Txa­kiar­lák (Irlan­dar eta Eus­kal folk erre­bel­dea, Ezkerraldea)
 • Unión Anar­co­co­mu­nis­ta
 • Vomi­tan­do desperdizios

NATO – EB EZ!
GORA EUSKAL HERRIA ANTIINPERIALISTA!

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

33 comentarios

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *