Kar­los Rene­do aske gera­tu da eza­rri dio­ten ber­mea ordain­du­ta – Branka

Otxar­koa­ga­ko pre­soa­ri 12.000 euro­ko ber­mea eza­rri dio­te, beraz, hau ordain­du­ta libre gera­tu­ko da eta dato­zen ordue­tan Bil­bo­ra buel­ta egin­go du. Gaur azken osti­ra­la izan­da, pre­soen esku­bi­deen alde­ko mobi­li­za­zioa egin­go da Arria­ga­ko plazan.

Kar­los Rene­do Otxar­koa­ga­ko eus­kal pre­soa Aran­jue­zen espetxe­ra­tua egon da 2010eko maiatze­tik eta epai­leak eza­rri­ta­ko 12.000 euro­ko ber­mea ordain­du eta gero, Bil­bo­ra buel­ta­tu­ko da. Ziu­rre­nik gaur ber­tan utzi­ko dute libre.

Rene­do 2010eko maiatza­ren 6an atxi­lo­tu zuen Fran­tzia­ko Poli­ziak Olatz Iza­gi­rre, Asier Colo­ma eta Gaiz­ka Liko­na­re­kin bate­ra Lapur­din. 2009ko aza­roan Doni­ba­ne Lohi­zu­ne­ra alde egin zuen Espai­nia­ko Poli­ziak gaz­te inde­pen­den­tis­ten auka egin­da­ko ope­ra­zioan tor­tu­ra­tua iza­tea eki­di­te­ko. Eus­kal Herri­ko Ipa­rral­dean bizitza publi­koa egin zuen 2010eko maiatza arte Otxar­koa­ga­ko pre­soak. Rene­do­re­kin bate­ra, Zuri­ñe Goge­no­la eta Gaiz­ka Liko­na Lekei­tia­rrak aske gera­tu­ko dira.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *