La CUP irromp a molts muni­ci­pis i es con­so­li­da com l’al­ter­na­ti­va – Lli​ber​tat​.cat

La CUP de Giro­na ha obtin­gut tres regi­dors, men­tre mol­tes de les can­di­da­tu­res de la CUP de 80 muni­ci­pis cata­lans han aug­men­tat la repre­sen­ta­ció de la can­di­da­tu­ra inde­pen­den­tis­ta. Dels muni­ci­pis on es pre­sen­ta­va han aug­men­tat elec­tes a diver­ses pobla­cions. Però el més des­ta­ca­ble ha estat la irrup­ció a pobla­cions com Giro­na, Sant Cugat o Ban­yo­les, on no hi tenien repre­sen­ta­ció ante­rior­ment.

La CUP tam­bé ha comp­tat amb un suport impor­tant de vots con­si­de­ra­ble­ment a grans ciu­tats com Bada­lo­na, Tarra­go­na, Llei­da, Bar­ce­lo­na, Terras­sa o Saba­dell. En un gran llis­tat de pobla­cions la CUP ha obtin­gut repre­sen­ta­ció, amb casos des­ta­cats com Vila­no­va i la Gel­trú, Arenys de Munt, Molins de Rei, Cel­rà, Vila­da­mat o Sant Este­ve de Palau­tor­de­ra.

LLISTA PROVISIONAL DE POBLACIONS I ELECTES

MUNICIPALS 2011 Can­di­da­tu­ra Regi­dors/​es
Alfés CUP 3
Arbú­cies CUPA 1
Arenys de Mar CUP 1
Arenys de Munt CUP 4
Argen­to­na CUP 1
Artés CUP 3
Ban­yo­les CUP 2
Ber­ga CUP 3
Bor­dils CUP 2
Les Bor­ges Blan­ques CUP 1
Call­de­te­nes PM-CUP 2
Cape­lla­des VdC 3
Car­de­deu CUP 2
Capo­lat CUP 1
Cel­rà CUP 3
Cer­dan­yo­la del Vallès Com­pro­mís 2
Figue­res CUP 1
Giro­na CUP 2
Man­re­sa CUP 2
Mata­ró CUP 1
Molins de Rei CUP 4
Mollet de Pera­la­da CUP 1
Mon­tes­quiu CUP 2
El Mont­mell CxM-PA 1
Navar­cles CUP 1
Pre­mià de Mar CP-PA 1
Ripo­llet COP-CR 4
Sallent CUP 1
Salt IPS-PA
Sant Cebrià de Vallal­ta CUP 1
Sant Celo­ni CUP 2
Sant Cugat del Vallès CUP 1
Sant Este­ve de Palau­tor­de­ra CUP-PA 4
San­ta Maria de Palau­tor­de­ra CUP-PA 2
Sant Mar­tí Sarro­ca CUP 2
Sant Pere de Ribes UM9 5
Sant Pere de Riu­de­bitlles MP-CUP 1
Sant Sal­va­dor de Guar­dio­la CUP 1
San­ta Colo­ma de Far­ners CUP 1
San­ta Colo­ma de Gra­me­net GdG 2
Seva CUP 1
Sit­ges CUP 1
El Sole­ràs IPS-PA 1
Subirats APS-CUP 2
Taga­ma­nent CIET-ERC-CUP-AM 2
Torà CUP 2
Valls CUP 3
Vic CUP 2
Vila­da­mat CUP 4
Vila­fran­ca del Pene­dès CUP 2
Vila­no­va i la Gel­trú CUP 3
Vilas­sar de Mar CUP 1

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *