La CUP irromp a molts muni­ci­pis i es con­so­li­da com l’al­ter­na­ti­va – Lli​ber​tat​.cat

La CUP de Giro­na ha obtin­gut tres regi­dors, men­tre mol­tes de les can­di­da­tu­res de la CUP de 80 muni­ci­pis cata­lans han aug­men­tat la repre­sen­ta­ció de la can­di­da­tu­ra inde­pen­den­tis­ta. Dels muni­ci­pis on es pre­sen­ta­va han aug­men­tat elec­tes a diver­ses pobla­cions. Però el més des­ta­ca­ble ha estat la irrup­ció a pobla­cions com Giro­na, Sant Cugat o Ban­yo­les, on no hi tenien repre­sen­ta­ció anteriorment.

La CUP tam­bé ha comp­tat amb un suport impor­tant de vots con­si­de­ra­ble­ment a grans ciu­tats com Bada­lo­na, Tarra­go­na, Llei­da, Bar­ce­lo­na, Terras­sa o Saba­dell. En un gran llis­tat de pobla­cions la CUP ha obtin­gut repre­sen­ta­ció, amb casos des­ta­cats com Vila­no­va i la Gel­trú, Arenys de Munt, Molins de Rei, Cel­rà, Vila­da­mat o Sant Este­ve de Palautordera.

LLISTA PROVISIONAL DE POBLACIONS I ELECTES

MUNICIPALS 2011 Can­di­da­tu­ra Regi­dors/​es
Alfés CUP 3
Arbú­cies CUPA 1
Arenys de Mar CUP 1
Arenys de Munt CUP 4
Argen­to­na CUP 1
Artés CUP 3
Ban­yo­les CUP 2
Ber­ga CUP 3
Bor­dils CUP 2
Les Bor­ges Blanques CUP 1
Call­de­te­nes PM-CUP 2
Cape­lla­des VdC 3
Car­de­deu CUP 2
Capo­lat CUP 1
Cel­rà CUP 3
Cer­dan­yo­la del Vallès Com­pro­mís 2
Figue­res CUP 1
Giro­na CUP 2
Man­re­sa CUP 2
Mata­ró CUP 1
Molins de Rei CUP 4
Mollet de Peralada CUP 1
Mon­tes­quiu CUP 2
El Mont­mell CxM-PA 1
Navar­cles CUP 1
Pre­mià de Mar CP-PA 1
Ripo­llet COP-CR 4
Sallent CUP 1
Salt IPS-PA
Sant Cebrià de Vallalta CUP 1
Sant Celo­ni CUP 2
Sant Cugat del Vallès CUP 1
Sant Este­ve de Palautordera CUP-PA 4
San­ta Maria de Palautordera CUP-PA 2
Sant Mar­tí Sarroca CUP 2
Sant Pere de Ribes UM9 5
Sant Pere de Riudebitlles MP-CUP 1
Sant Sal­va­dor de Guardiola CUP 1
San­ta Colo­ma de Farners CUP 1
San­ta Colo­ma de Gramenet GdG 2
Seva CUP 1
Sit­ges CUP 1
El Sole­ràs IPS-PA 1
Subirats APS-CUP 2
Taga­ma­nent CIET-ERC-CUP-AM 2
Torà CUP 2
Valls CUP 3
Vic CUP 2
Vila­da­mat CUP 4
Vila­fran­ca del Penedès CUP 2
Vila­no­va i la Geltrú CUP 3
Vilas­sar de Mar CUP 1

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *