Aza­roak 20; «Egia nahi dugu !!» Kon­tzer­tua- Sare Antifaxista

Egia nahi dugu !!

Aza­roak 20; «Egia nahi dugu !!» Kontzertua.

7katu Gaz­tetxea * E.H
Kon­tzer­tua 7katu Gaz­tetxean (Alde Zaha­rra * Bil­bo), 22:00etan: AFU (Iru­ñe­rria­ko hip hop fla­men­koa) eta Maja­ram­bu tal­de­ko txa­la­par­ta­ri eta musi­ka­ri ezber­di­nak (Fla­men­ko-per­ku­sioa). Jaial­dia Jon Anza­ren erail­ke­ta salatze­ko Pari­se­ko Arku Garai­tuan egi­ni­ko ekin­tza­ren hari­ra, Fran­tzia­ko poli­zia­ren jarre­ra bor­titza epaitze­ko behar den dirua bil­tze­ko izan­do da.
http://​www​.7ka​tu​gaz​tetxea​.com/
Faxis­moa aka­tu !! Erre­pre­sio­rik ez !! ‎

Aza­roak 20 (Bil­bo)

http://​sarean​ti​fa​xis​ta​.blogs​pot​.com/​2​0​1​0​/​1​1​/​2​0​-​d​e​-​n​o​v​i​e​m​b​r​e​-​b​i​l​b​o​.​h​tml

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *