Mai­te Pérez gogo­ra­tu dute Alde Zaha­rrean- Branka

Urte­ro beza­la Alde Zaha­rre­ko auzo­ki­deek gogoan izan zuten atzo Mai­te Pérez 1987an hil­da­ko eus­kal mili­tan­tea. Solo­koetxen egin­da­ko ome­nal­ditxoa ber­tso­la­rie­kin hasi zen eta Pére­zen gura­soei opa­ritxo bat eskei­ni zien egun Daro­ca­ko espetxean dagoen auzo­ko pre­so poli­ti­koa den Jose­ba Artolak.

Auzo­ki­deek jaki­na­ra­zi dute­nez, eki­tal­dian azpi­ma­rra­tu zuten “honaino iris­tea kos­ta egin zai­gu­la bai­na orain uzta jasotze­ko garaia dugu­la: Eus­kal Herria alda­ke­ta garaian sar­tzear dela, bere hitza berres­ku­ra­tu ahal izateko”.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *