Char­las de Herria Abian!

HERRIAa­bian! pla­ta­for­mak, Eus­kal Herriak behar duen alda­ke­ta sozia­la gau­zatze­ko plan­te­atzen dituen lau ardatze­ta­ri­ko bi (eko­no­mia­ren demo­kra­ti­za­zioa eta eko­sis­te­ma­ren gara­pen demo­kra­ti­koa) izan­go dituz­te azter­gai Iru­ñean anto­la­tu­ko den hitzal­di batean:
APIRILAREN 13 ASTEARTEA
HIZLARIAK:
NEKANE JURADO eko­no­mi­la­ria (“Eko­no­mia­ren demokratizazioa”)
EHNE sin­di­ka­tu­ko kide bat (“Eko­sis­te­ma­ren gara­pen demokratikoa”)
TOKIA: Iru­ñea­ko hiz­kun­tza esko­la­ko are­toa, Kal­de­re­ria kalea

ORDUA: 19.00

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — –

Hurren­go astee­tan HERRIAa­bian! pla­ta­for­ma­tik garatzen ari den Alda­ke­ta­ra­ko Abia­pun­tua­ri buruz ari­tu­ko dira Biz­kaian anto­la­tu­ko diren hitzal­di ezberdinetan:
APIRILAK 14 ASTEAZKENA
ERANDIO – ASTRABUDUA AUZOAN
TOKIA: Ego­ki Kul­tur Elkar­tea, Etxe­go­rri kalea – 6.zk, metro gel­to­kia 5 min.
ORDUA: 19.30

APIRILAK 21 ASTEAZKENA
LEIOA – UDONDO AUZOAN
TOKIA: Udon­do Gaz­tetxea, Udon­do enpa­ran­tza – 18.zk, metro gel­to­kia 5 min.
ORDUA: 19.30
ANTOLATZAILEAK ETA LAGUNTZAILEAK: HERRIAa­bian!, Ego­ki K.E., Udon­do Gaz­tetxea eta Sare Antifaxista


Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *