23 d’abril: Per la Ple­na Inde­pen­dèn­cia: llen­gua, cul­tu­ra, tre­ball. Paï­sos Catalans!

Con­vo­ca­tò­ria del 23 d’abril de 2010 a Bar­ce­lo­na de lEsque­rra Inde­pen­den­tis­ta del Bar­ce­lo­nès.

Enguany con­vo­quem als actes de la dia­da del 23 d’abril amb el lema: Per la Ple­na Inde­pen­dèn­cia: llen­gua, cul­tu­ra, tre­ball. Paï­sos Catalans!

  • 14h. Dinar Popu­lar, al cam­pus del Raval de la Uni­ver­si­tat de Barcelona.
  • 18h. Mani­fes­ta­ció i mos­tra de cul­tu­ra popu­lar. A la Ram­bla de San­ta Mònica.
  • 20h. Acte polí­tic final.

www​.enda​vant​.org

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *