En el Gohie­rri con las repre­sa­lia­das y repre­sa­lia­dos por Gukin Zopizarren

Aben­dua­ren 24ean Iza­len amnis­tia­ren alde base­rriz base­rri kan­tuan

EGUBERRI BEZPERA,
 EGUN BEREZIA,
 KANTUZ AZALDU NAHIRIK,
 AHAL DEGUN GUZTIA,
 GURE HERRIA DEGU SUFRITZEN HEZIA,
 ASKATASUNA DEGU ONDO MEREZIA!!!

Erla­zio­na­tu­ri­ko albisteak:
– Baio­na­ko Aska­ta­su­nak kan­ta­tu­ta­ko ber­tsoa: 1 .
– Urte amaie­ran 746 pre­so poli­ti­ko: 1 /​2 /​3 /​4 .
– Eus­kal Pre­so Poli­ti­koen Kolek­ti­boak (EPPK)
borro­kal­di dina­mi­ka berrian: 1 /​2 /​3 /​4 /​5 /​6 /​7 /​8 .
– Aur­ten ere, Nafa­rroa Garaian olen­tze­roa: 1 /​2 /​3 /​
/​4 /​5 /​6 /​7 /​8 /​9 /​10 .
Geuk ere pre­soen alde! Amnis­tia Osoa ! Boltxe Kolektiboa

Etxean behar ditu­gu aske eta bizi­rik! «Enfer­mo» besar­ka­da bat! Eutsi!

Erre­pre­sioa­ren ingu­ru­ko albisteak:
Pre­so bat buruaz bes­te egi­ten saia­tu da: 1 /​2 /​3 /​4 /​5 /​6 /​
7 /​8 /​9 /​10 /​11 /​12 /​13 /​14 /​15 /​16 /​17 /​18 /​19 /​20 /​21 .
– Piko­loak eta kar­tze­le­roak Seni­deen kon­tra: 1 /​2 /​3 /​4 /​5 .
– Jon Antza donos­tia­rra des­ager­tu­rik jarraitzen du: 1 /​2 /​3 /​4 /​5 /​6 .
– Ipa­rral­de­ko eus­kal erre­fu­xia­tuen kon­tra Ertzain­tza ibi­li­ko da: 1 /​2 /​3 .
– Irritzi tal­de arma­tua­ren kide iza­tea lepo­ra­tu­rik espetxe­ra: 1 /​2 /​3 .
– Eus­kal­dun bat Txi­le­ko poli­ziak atxi­lo­tua: 0 /​1 /​2 /​3 /​4 /​5 /​6 /​7 /​8 /​9 .
– Uru­guai­tik Eus­kal Herria Orain irratsaioa (2009ko irratsaioak): 1 .

Gabo­ne­tan ere, PSOE­ren zen­tsu­ra poli­ti­koak jarraitzen du

Gabo­ne­ta­ko bes­te eki­men batzuk:
– Bas­ko­ni Sas­ki­ba­loi tal­dea­ren egoitza­ri ikatza: 1 /​2 /​3 /​4 /​5 /​6 .
– Olen­tze­ro anti­ka­pi­ta­lis­ta ekin­tza zuze­na bul­tza­tuz: 1 /​2 /​3 /​4 /​5 /​6 /​7 .

Bara­kal­do­ko Komer­tzio­gu­ne batean egi­ni­ko ekin­tza antikapitalista

- Herria Abian pla­ta­for­ma alda­ke­ta sozia­la­ren alde:
1 /​2 /​3 /​4 /​5 /​6 /​7 /​8 /​9 .

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *