En el Gohie­rri con las repre­sa­lia­das y repre­sa­lia­dos por Gukin Zopizarren

Aben­dua­ren 24ean Iza­len amnis­tia­ren alde base­rriz base­rri kan­tuan

EGUBERRI BEZPERA,
 EGUN BEREZIA,
 KANTUZ AZALDU NAHIRIK,
 AHAL DEGUN GUZTIA,
 GURE HERRIA DEGU SUFRITZEN HEZIA,
 ASKATASUNA DEGU ONDO MEREZIA!!!

Erla­zio­na­tu­ri­ko albisteak:
– Baio­na­ko Aska­ta­su­nak kan­ta­tu­ta­ko ber­tsoa: 1 .
– Urte amaie­ran 746 pre­so poli­ti­ko: 1 /​2 /​3 /​4 .
– Eus­kal Pre­so Poli­ti­koen Kolek­ti­boak (EPPK)
borro­kal­di dina­mi­ka berrian: 1 /​2 /​3 /​4 /​5 /​6 /​7 /​8 .
– Aur­ten ere, Nafa­rroa Garaian olen­tze­roa: 1 /​2 /​3 /​
/​4 /​5 /​6 /​7 /​8 /​9 /​10 .
Geuk ere pre­soen alde! Amnis­tia Osoa ! Boltxe Kolektiboa

Etxean behar ditu­gu aske eta bizi­rik! «Enfer­mo» besar­ka­da bat! Eutsi!

Erre­pre­sioa­ren ingu­ru­ko albisteak:
Pre­so bat buruaz bes­te egi­ten saia­tu da: 1 /​2 /​3 /​4 /​5 /​6 /​
7 /​8 /​9 /​10 /​11 /​12 /​13 /​14 /​15 /​16 /​17 /​18 /​19 /​20 /​21 .
– Piko­loak eta kar­tze­le­roak Seni­deen kon­tra: 1 /​2 /​3 /​4 /​5 .
– Jon Antza donos­tia­rra des­ager­tu­rik jarraitzen du: 1 /​2 /​3 /​4 /​5 /​6 .
– Ipa­rral­de­ko eus­kal erre­fu­xia­tuen kon­tra Ertzain­tza ibi­li­ko da: 1 /​2 /​3 .
– Irritzi tal­de arma­tua­ren kide iza­tea lepo­ra­tu­rik espetxe­ra: 1 /​2 /​3 .
– Eus­kal­dun bat Txi­le­ko poli­ziak atxi­lo­tua: 0 /​1 /​2 /​3 /​4 /​5 /​6 /​7 /​8 /​9 .
– Uru­guai­tik Eus­kal Herria Orain irratsaioa (2009ko irratsaioak): 1 .

Gabo­ne­tan ere, PSOE­ren zen­tsu­ra poli­ti­koak jarraitzen du

Gabo­ne­ta­ko bes­te eki­men batzuk:
– Bas­ko­ni Sas­ki­ba­loi tal­dea­ren egoitza­ri ikatza: 1 /​2 /​3 /​4 /​5 /​6 .
– Olen­tze­ro anti­ka­pi­ta­lis­ta ekin­tza zuze­na bul­tza­tuz: 1 /​2 /​3 /​4 /​5 /​6 /​7 .

Bara­kal­do­ko Komer­tzio­gu­ne batean egi­ni­ko ekin­tza antikapitalista

- Herria Abian pla­ta­for­ma alda­ke­ta sozia­la­ren alde:
1 /​2 /​3 /​4 /​5 /​6 /​7 /​8 /​9 .

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *