20 – N: Lepoan har­tu ta segi aurre­ra! Boltxe Kolektiboa

San­ti, Josu… garaitze­ko jaioak, ira­ba­zi­ko dugu!

San­ti Brouard erail zute­ne­tik 25. urteu­rre­nean eta Josu Mugu­ru­za hil zute­ne­tik 20 urte pasa dire­nean Ezker Aber­tza­leak ome­nal­dia egin nahi die berri­ro ere. Aur­ten­goa egoe­ra ezber­di­nean kokatzen da: Altsa­sun egi­ni­ko pro­po­sa­me­nak ilu­sio berriak piz­tu ditu gure herrian.

San­ti eta Josuk asko­tan defen­da­tu zuten beza­la gakoa ez dago erre­sis­ten­tzian, bai­zik eta garai­pe­nean. Hori dela eta lelo horre­kin egin­go zaie ome­nal­dia: «San­ti, Josu… garaitze­ko jaioak, ira­ba­zi­ko dugu!». Eki­tal­diak, beti beza­la, goi­ze­tik hasi­ko dira. Lehe­nen­go San­ti Brouar­den mono­li­toa­ren aurrean, 11tan, lore-eskain­tza egin­go dua. Ondo­ren, 12tan, Erre­kal­den Josu Mugu­ru­za­ri ere lore-eskain­tza egin­go zaio pla­zan eta ber­tan izan­go dira adie­raz­pe­nak. Arratsal­dean eki­tal­dia izan­go da Bil­bo­ko Espe­ran­tza Fron­to­ian. San­ti, Josu… ira­ba­zi­ko dugu!

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *