Abuz­tuak 25, Gaz­tetxeen alde­ko mani­fes­ta­zioa Bilbon

Kai­xo Eus­kal Herri­ko gaz­tetxe­ki­deok!

Dato­rren Bil­bo­ko Aste Nagu­sian, Mani­fes­ta­zio polit bat era­man­go dugu aurre­ra gaz­tetxeen defen­tsan. Azke­nen­go hila­be­teo­tan, hain­bat gaz­tetxek eta gune libe­ra­tuk jasan dugu sis­te­ma­ren errepresioa(Zallako, Duran­go­ko Sapuetxe, Plen­tzia­ko ermi­tatze, Erre­kal­de­ko Kukutza III, Erro­mo­ko Itzu­bal­tze­ta, San­tutxu­ko Lako­mi, Ira­la­ko Gaz­te loka­la, Ordi­zi­ko, Kutxi 103, Por­tu­ga­le­te­ko Kos­koe­nea, Gro­se­ko Kortxoe­nea, Arria­ga­ko, Bus­tu­ri­ko Kattagorri…).

Horre­ga­tik, gaz­tetxe­ki­de guz­tiak gon­bi­datzen zai­tuz­te­gu Abuztuaren25, oste­gu­na, arratsal­de­ko 17.00etan, Bil­bo­ko pla­za zirkularrean.

Egun osoan zehar eki­me­nak izan­go ditu­gu, mani­fes­ta­zioaz apar­te, jaiak dire­la ta. Baz­ka­ri herri­koi erral­doia, erre­ka­ren oku­pa­zioa, sikoblok‑a, kon­tzer­tuak eta…

Egun horre­tan iku­si­ko dugu­la­koan, iku­si arte!!!

Gora eus­kal herri­ko gaztetxeak!

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on Facebook
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.