Abuz­tuak 25, Gaz­tetxeen alde­ko mani­fes­ta­zioa Bilbon

Kai­xo Eus­kal Herri­ko gaz­tetxe­ki­deok!

Dato­rren Bil­bo­ko Aste Nagu­sian, Mani­fes­ta­zio polit bat era­man­go dugu aurre­ra gaz­tetxeen defen­tsan. Azke­nen­go hila­be­teo­tan, hain­bat gaz­tetxek eta gune libe­ra­tuk jasan dugu sis­te­ma­ren errepresioa(Zallako, Duran­go­ko Sapuetxe, Plen­tzia­ko ermi­tatze, Erre­kal­de­ko Kukutza III, Erro­mo­ko Itzu­bal­tze­ta, San­tutxu­ko Lako­mi, Ira­la­ko Gaz­te loka­la, Ordi­zi­ko, Kutxi 103, Por­tu­ga­le­te­ko Kos­koe­nea, Gro­se­ko Kortxoe­nea, Arria­ga­ko, Bus­tu­ri­ko Kattagorri…).

Horre­ga­tik, gaz­tetxe­ki­de guz­tiak gon­bi­datzen zai­tuz­te­gu Abuztuaren25, oste­gu­na, arratsal­de­ko 17.00etan, Bil­bo­ko pla­za zirkularrean.

Egun osoan zehar eki­me­nak izan­go ditu­gu, mani­fes­ta­zioaz apar­te, jaiak dire­la ta. Baz­ka­ri herri­koi erral­doia, erre­ka­ren oku­pa­zioa, sikoblok‑a, kon­tzer­tuak eta…

Egun horre­tan iku­si­ko dugu­la­koan, iku­si arte!!!

Gora eus­kal herri­ko gaztetxeak!

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *