25. Urteu­rre­na, Jose­ba Asen­sio «Kirru­li»- Sare Anti­fa­xis­ta


★ Oroi­me­na, duin­ta­su­na eta borro­ka !!

Agur eta oho­re, Kirru­li!
Agur eta oho­re bes­te guda­ri guz­tiok!
Kirru­li, zuk, bes­te askok beza­la,
dena eman zenuen
Eus­kal Herria­ren aska­pen
nazio­na­la eta sozia­la­ren­ga­tik.
Gaur ere, han­dik eta hemen­dik,
horre­tantxe saiatzen ari gara.
Hain zuzen ere, borro­ka jarre­ra,
pre­sio eta enfren­ta­men­du gabe ez da
Espai­nak eta Fran­tziak eza­rri­ta­ko
kateak apur­tzea posi­ble izan­go.
Beraz, eutsi eta aurre­ra beti
inde­pen­den­tzia eta sozia­lis­moa­ren bidean.
Gora Eus­kal Herria Aska­tua!

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *