Maiatze­ko erre­pre­sioa­ren balantzea

2022/​05/​03 35 egun bete ditu Asier Guri­di ihes­la­ri poli­ti­koak gose gre­ban. 2022/​05/​04 Lau per­so­na etxe­tik bota dituz­te Zipaioek Artean. 2022/​05/​05 Osa­sun egoe­ra dela eta gose gre­ba utzi du Asier Guri­di ihes­la­ri poli­ti­koak. 2022/​05/​05 Udal­tzai­nek bi per­so­na iden­ti­fi­ka­tu dituz­te Lau­dio­ko Gaz­tetxean. 2022/​05/​09 Kon­trol poli­zia­la indar­tu du Doni­ba­ne Lohi­zu­ne­ko herri­ko etxeak, 22 kame­ra berri jarriz. 2022/​05/​12 Kar­tze­la zigo­rrak era isun han­diak eska­tu dituzte […]

Balan­ce repre­si­vo de mayo

03/​05/​2022 El exi­lia­do polí­ti­co Asier Guri­di cum­ple 35 días en huel­ga de ham­bre. 04/​05/​2022 Cua­tro per­so­nas son desahu­cia­das por los cipa­yos en Artea. 05/​05/​2022 El exi­lia­do polí­ti­co Asier Guri­di aban­do­na la huel­ga de ham­bre por el esta­do de salud. 05/​05/​2022 La Poli­cía Muni­ci­pal iden­ti­fi­ca a dos per­so­nas en el Gaz­tetxe de Lau­dio. 09/​05/​2022 La casa del pue­blo de […]