Nazien kon­tra egi­tea «gorro­to deli­tu» izan dai­te­ke Espai­nia­ko Esta­tu­ko Fis­kal­tza­ren ara­be­ra