Pales­ti­na aske baten alde, elkar­ta­su­na pales­ti­nar erre­sis­ten­tzia­re­kin! /​¡Por una pales­ti­na libre, toda la soli­da­ri­dad con la resis­ten­cia palestina!

[EUS] 1948ko maiatza­ren 15ean Israel­go Esta­tuak bere esta­tua­ren sorre­ra alde­ba­kar­ta­su­nez alda­rri­ka­tu zuen ehun­ka pales­ti­nar herri­ren gai­nean eta 700.000 pales­ti­na­rre­tik gora euren lurre­ta­tik kan­po­ra­tuz. Geroz­tik, pales­ti­nar herriak egun hau Nak­ba-ren egun gisa oroitzen du, ara­bie­raz hon­da­men­dia esan nahi due­na. Oroi­me­ne­ra­ko eta sala­ke­ta­ra­ko egu­na da gaur­koa. Israel­go Esta­tuak pales­ti­na­rrak euren etxe eta lurre­ta­tik kan­po­ra­tuz, herri eta etxebizitzak […]