Sabin Etxe­ko mobi­li­za­zioan ira­ku­rri­ta­ko testua

Ori­gi­na­la:

Eske­rrik asko Patxi! Eske­rrik asko herri hau esnatzea­ga­tik, bizi­rik gau­de­la era­kus­tea­ga­tik, belau­nal­dien arte­ko lotu­ra eta haria man­ten­tzen lagun­tzea­ga­tik. Eske­rrik asko Patxi! Eske­rrik asko zapal­kun­tza­rik gor­di­ne­na­ren aurrean zutik eta harro irau­tea posi­blea dela hain ozen oihu­katzea­ga­tik, borro­ka egi­tea mere­zi due­la era­kus­tea­ga­tik, erre­pre­sioa­ren bene­ta­ko aur­pe­gia mun­du guz­tia­ren begi bis­tan jar­tzea­ga­tik, hain­bes­te mas­ka­ra kentzeagatik.

Jato­rria /​Ori­gen

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *