Guda­rien Basoa­ri era­so egin diote

Bideoa ikus­te­ko saka­tu hemen.

Hona hemen jaso dugun mezua:

2019ko irai­lean Guda­rien Basoa bir­lan­da­tu genuen Aritxu­le­gi men­dian. Bideoa bereha­la zen­tsu­ra­tu zigu­ten arren, eki­me­na buru­tu genuen.

Hila­be­te batzuk beran­dua­go, lan­da­tu­ta­ko haritzak deu­sez­ta­tu dituz­te. Bere garaian Guar­dia Zibi­lak bahi­tu zituen zuhaitzak Espai­nia­ko Entzu­te­gi Nazio­na­la­ren agin­duz. Ez gin­tuz­ke harri­tu­ko zuhaitz hauen aur­ka­ko era­so berri hau beraie­na iza­teak (argaz­kiak bidal­tzen dizkizuegu).

Guda­rien memo­ria gor­detzen jarrai­tu­ko dugu. Eus­kal Herria­ren alde dena eman zute­nei, dena die­gu zor! 

Basoa landatzen

Basoa landatzen

Basoa landatzen

Basoa landatzen

Basoa erasotua

Basoa erasotua

Basoa erasotua

Jato­rria /​Ori­gen

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *