A25: Ema­ku­meon­ga­na­ko indar­ke­ria­ren aur­ka­ko egu­nean elka­rre­ta­ratze eta tai­le­rrak : Ikas­le Aber­tza­leak

Bes­te urte batez aza­roa­ren 25a ger­tu­ratzen ari zai­gun hone­tan, ikas­leoi irmo­ki salatzea dago­ki­gu gaur egun ema­ku­me lan­gi­leen aur­ka ema­ten den bio­len­tzia matxis­ta guz­tia. Horre­ga­tik egun horre­tan hezi­gu­nee­tan mobi­li­za­tu­ko gara.

Aza­roak 25aren buel­tan sor­tzen den tes­tuin­gu­ruan, beha­rrez­ko ikus­ten dugu Ikas­le Aber­tza­leak-etik hezi­gu­nee­tan paroak eskatzea. Ordu horie­tan, kon­tzen­tra­zioak eta bio­len­tzia­ren ingu­ru­ko haus­nar­ke­tak pla­za­ra­tu­ko dituen tai­le­rrak buru­tu­ko ditu­gu. Beraz, dei egi­ten dio­gu ikas­le oro­ri gure deial­die­tan par­te har­tze­ra.

Sour­ce link

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *