Guda­rien Basoa­ri era­so egin diote

Bideoa ikus­te­ko saka­tu hemen.

Hona hemen jaso dugun mezua:

2019ko irai­lean Guda­rien Basoa bir­lan­da­tu genuen Aritxu­le­gi men­dian. Bideoa bereha­la zen­tsu­ra­tu zigu­ten arren, eki­me­na buru­tu genuen.

Hila­be­te batzuk beran­dua­go, lan­da­tu­ta­ko haritzak deu­sez­ta­tu dituz­te. Bere garaian Guar­dia Zibi­lak bahi­tu zituen zuhaitzak Espai­nia­ko Entzu­te­gi Nazio­na­la­ren agin­duz. Ez gin­tuz­ke harri­tu­ko zuhaitz hauen aur­ka­ko era­so berri hau beraie­na iza­teak (argaz­kiak bidal­tzen dizkizuegu).

Guda­rien memo­ria gor­detzen jarrai­tu­ko dugu. Eus­kal Herria­ren alde dena eman zute­nei, dena die­gu zor! 

Basoa landatzen

Basoa landatzen

Basoa landatzen

Basoa landatzen

Basoa erasotua

Basoa erasotua

Basoa erasotua

Jato­rria /​Ori­gen

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *