Ikas­le Aber­tza­leak «ate­ra­bi­dea» eman nahi dio Bil­bo­ko egoitza­ren aferari

Aspal­di­tik dator IA Ikas­le Aber­tza­leak era­kun­dea­ren eta Sor­tu­ren arte­ko gataz­ka, ikas­le era­kun­deak orain arte era­bi­li duen Bil­bo­ko egoitza­ren ingu­ruan. IAk egoitza «lapur­tzea» egotzi dio Sor­tu­ri; Sor­tuk, berriz, esan du egoitza hori «ezker aber­tza­lea­re­na» dela, eta gaur egun IAk «bes­te posi­zio batzuk» ditue­la eta ezker aber­tza­lea­re­kin zuen alian­tza «hautsi» egin duela.

Orain, IAk age­rral­di jen­detsua egin du, auzia­ri «ate­ra­bi­dea» pro­po­satze­ko. Esan dute­nez, urria­ren 3an Eus­kal Ikas­leen Era­kun­dea­ren batza­rra egin­go dute Bil­bo Zaha­rre­ko kul­tur etxean –elkar­te horren ize­nean dago egoitza – , eta Sor­tu­ko kideeak batzar horre­ta­ra joa­te­ra gon­bi­da­tu dituz­te «egoe­ra kon­pon­tze­ko». Haien ustez, irten­bi­dea da «mugi­men­du irre­gu­la­rrak» baz­ter­tzea, Eus­kal Ikas­leen Era­kun­dea­ren «zuzen­da­ritza eta kudea­ke­ta» IAren eskue­tan jar­tzea eta «IAk eta ikas­le mugi­men­du­ko era­gi­le guz­tiek egoitza era­bi­li ahal iza­te­ko ber­meak jartzea».

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *